Správy - Dom sv. Jozefa - Congregatio Jesu, Slovenská provincia

Prejsť na obsah
Rob dobro a rob ho dobre.
Rob dobro a rob ho dobre.

V utorok 28.5.2024 sa do celého Domu sv. Jozefa (aj vďaka domovému rozhlasu) rozliehali tóny hudby a piesní v podaní 8 člennej mužskej hudobnej skupiny - Glória z Kapušian.
Napriek  vyššiemu  vekovému priemeru  jej členov  sme mali možnosť  byť účastníkmi krásnych spevov s hudobným sprievodom.  Zaspievali  nám viacero mariánskych i iných duchovných piesní, ktoré vznikli prevažne v 80-90 rokoch minulého storočia. Pre našich prijímateľov i všetkých prítomných to bol krásny, mimoriadny zážitok, spoločnej radosti, príjemných spomienok i  modlitby k našej Nebeskej Mamke Márií.
Po viac ako hodinovom „koncerte“ zaznela pieseň na rozlúčku. Hostí sme vyprevadili vrelým potleskom, slovami vďaky i nadeje, že sa stretneme opäť.  
                                                12

V tomto  roku na sviatok Zoslania Ducha Svätého sme sa s našimi prijímateľkami rozhodli na pracovno-tvorivom ateliéri vyrobiť malé papierové holubičky na paličke s vlajkou, na ktorú sme napísali „dar a ovocie“  Ducha Svätého. Tento malý darček sme naaranžovali k nedeľnému obedu ako dekoráciu sestrám aj zamestnancom. Všetci sa darčekom potešili, rozprúdila sa živá debata o tom, kto aký dar a ovocie Ducha Svätého dostal.  To nás viedlo k zamysleniu  a uloženiu   si vlastného predsavzatia do ďalších dní svojho života.
                                                12

Počas aktivity „Pracovno - tvorivý ateliér“ si naše prijímateľky mali možnosť „ vyskúšať“ svoju fantáziu a estetické cítenie. Stavali sme DOMČEKY. Ako materiál nám poslúžili nanukové  a lekárske drevené paličky. Ako môžete vidieť na fotografiách, využijeme ich ako informačné tabuľky na jednotlivé úseky nášho zariadenia.  Aktivita sa prijímateľkám páčila , boli milo prekvapené, ako sa im z jednoduchých paličiek podarilo vytvoriť umelecké diela 😊

   


                                                12

Veľkonočné sviatky sú najväčšími kresťanskými sviatkami roka počas ktorých si pripomíname umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V období pôstu sme pristupovali k veľkonočnej spovedi, pripravovali kraslice, skrášľovali si zariadenie bahniatkami a kvetmi, ktoré symbolizujú príchod jari. V zariadení sme mali vzácnu návštevu, generálnu matku Veroniku Fuhrman, jej asistentku sr. Helenu Kang a sekretárku sr. Františku Sedlákovú, ktoré s nami strávili milostivý čas ponorený v najväčšom tajomstve našej viery. Obrady Veľkého týždňa viedol P. Benkovský, SJ. S liturgickým spevom a hudbou nás sprevádzali sestra Rút, rodiny Michelčíková a Fudalyová, ktoré zorganizovali 17- členný zbor, ktorý obohatil a skrášlil všetky slávenia Veľkej noci. Pašie na Kvetnú nedeľu i Veľký piatok spievali traja mládenci na profesionálnej úrovni. Príhovory P. Benkovského, viachlasé spevy nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch i zapojenie sa do liturgie slova sme mohli vnímať ako vzájomný veľký dar od Pána cez prítomných dobrodincov.
                                                12

Hneď ako sa objavili prvé náznaky slnečného, teplého počasia, sme sa  v Dome sv. Jozefa rozhodli spolu s prijímateľkami využiť krásu jarného dňa, a vybrali sme sa na prechádzku. Naše kroky viedli po aleji na ulici Kmeťovo stromoradie. Cesta bola príjemná, popretkávaná slnkom presvitajúcim cez konáre stromov, rozhovormi s prijímateľkami, a tiež stretávania sa s  mladými ľuďmi idúcimi zo školy. A aj napriek tomu, že naša prechádzka nebola ďaleká a dlhá, naše prijímateľky potešila, o čom hovorili úsmevy na ich tvárach.

  
                                                12

Dňa 24.12.2023, nastal vianočný čas – čas radosti a pokoja z narodeného Dieťatka v Betleheme. Je to obdobie, v ktorom každý chce potešiť blízku osobu malým darčekom, aj naše prijímateľky z Domu sv. Jozefa dostali darček od ľudí, ktorí urobili dobrý skutok a zapojili sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Opäť sa podarilo vyčariť prijímateľkám úsmev na tvári. Vidieť ich prekvapené oči žiariace šťastím  je azda to najkrajšie zadosťučinenie. Krabičky boli naplnené drogériou, sladkosťami a trvanlivými potravinami. Boli tam aj ponožky, rukavice, alebo vianočný pozdrav od darcov. Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať organizátorom aj darcom, ktorí týmto projektom podali pomocnú ruku naším prijímateľkám.

   

 
                                                12

Ako po minulé roky, aj koniec roka 2023 sa v Dome sv. Jozefa niesol v znamení príprav na Vianoce. Ich nezabudnuteľnou súčasťou je rozdávanie darčekov a  listov od ľudí s veľkým srdcom, v ktorých je mnoho empatie a prajnosti, a to v rámci projektu „Vianočný zázrak“ a „Vianočná pošta“. Počas decembra prichádzali zabalené darčeky a listy od rôznych ľudí a škôl, ktoré sociálne pracovníčky tesne pred Štedrým dňom našim prijímateľkám odovzdali. Mnohé mali skromné priania, ale pri každom odovzdávaní darčeka a listu sme pocítili vlnu rôznych pozitívnych emócií – prekvapenie, dojatie, radosť  a smiech. Takú úprimnú radosť každý deň nevidíme. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým darcom a pisateľom, ktorí pre naše prijímateľky týmito darmi a krásnymi listami urobili tohtoročné Vianoce požehnané a nezabudnuteľné.

   
                                                 
12

5. december 2023 nebol len obyčajný utorok, ale bol to deň, keď k nám  zavítal sv. Mikuláš so svojimi nebeskými spoločníkmi – anjelmi.. Návšteva  sv. Mikuláša v Dome sv. Jozefa  je už tradičným podujatím a predzvesťou blížiacich sa Vianoc. Za doprovodu anjelov a piesní sv. Mikuláš navštívil a rozveselil ležiacich seniorov na izbách a potom sa presunul do jedálne zariadenia k seniorom, ktorí ho už túžobne očakávali. Nechýbali krásne piesne, básne a veselé žarty, ktoré spríjemňovali predvianočnú atmosféru.  Po krátkom programe sv. Mikuláš našich milých obdaroval sladkým balíčkom a poprial im šťastie, zdravie a pokoj. Rozžiarené tváre a radostné úsmevy našich drahých nás opäť presvedčili, že  Mikuláš dokáže potešiť ,,deti“ v každom veku.

  
                                               
12

Povzbudení pozitívnou skúsenosťou  uplynulého roka sa v dvoch decembrových termínoch 1. a 4 . 12.2023 zamestnanci Domu sv. Jozefa i Domu sv. Dominika stretli na duchovnej obnove, v Centre Márie Wardovej.
 
Hlavnou témou bola myšlienka: „Ako hľadať, šíriť a udržať  si dar pokoja. “
   
Duchovnú obnovu viedol Don Anton Červeň SDB. Okrem zaujímavých dvoch impulzov, nám bol k dispozícii aj ako spovedník i hlavný celebrant svätej omše.
 
V závere duchovnej obnovy mali zamestnanci možnosť vzájomne sa medzi sebou zdieľať nielen v malých skupinkách, ale i v pléne. Tento deň bol obohacujúcou skúsenosťou pre budovanie vzťahov a časom stráveným s Bohom uprostred uponáhľaného života a stresu.

Zamestnanci z duchovnej obnovy odchádzali duchovne a emocionálne povzbudení, naladení a nanovo upriamení na Boha.
  
Technickú a organizačnú časť zabezpečovala sr. Ľubomíra, CJ a  sr. Edita, OP.

   

     
                                       12

Dňa 12.10.2023 sme sa s prijímateľkami sociálnej starostlivosti spomedzi sestier CJ  zúčastnili púte k Ružencovej Panne Márii  v Obišovciach.  

Hneď na začiatku pri  vstupe do areálu nás vítal obraz Panny Márie, pri ktorom sa každá v tichosti pomodlila.  Potom  sme si prešli celý areál a poprezerali si aj okolie.

Bol krásny  deň a slniečko nám prialo.  Následne sme navštívili kostol,  kde nám správca farnosti odslúžil  svätú omšu.    Po nej sme sa ešte spoločne pomodlili ruženec aj  modlitbu pred milostivým obrazom Panny Márie  a zaspievali aj zopár mariánskych pesničiek.  Niektoré zo sestier si zaspomínali aj na svoje predošlé návštevy na tomto pútnickom mieste.

Prijímateľky boli veľmi potešené, dobré naladené  a vďačné za toto podujatie.  S radosťou  a duchovne nabité sme sa vracali domov.


                                                 Mária Sabolová
12

     Dňa 5.10.2023 sme sa za krásneho jesenného teplého počasia s prijímateľmi vybrali na výlet do príjemného prostredia Exercičného domu, ktorý sa nachádza v tichom prostredí na úpätí Kalvárie. Dôvodov bolo hneď niekoľko, prijímateľky si chceli pozrieť veľký park so záhradou sv. Ignáca, pomodliť sa  v kaplnke sv. ruženec a nabrať si vodu sv. Ignáca.

   Záhrada na nás pôsobila, ako „oáza pokoja“ s pestrofarebnými trvalkami, ihličnanmi, okrasnými kríkmi a množstvom zelene. Prechádzka po nej  zlepšila prijímateľom náladu, uvoľnila v nich napätie, pohladila dušu a  popritom sme sa nadýchali teplého sviežeho jesenného vzduchu. Prijímateľkám, ktoré majú problém s dlhšou chôdzou, sme zobrali invalidné vozíky.

    Po prechádzke sme sa presunuli do kaplnky, kde sme sa spoločne pomodlili sv. ruženec, pri ktorom sme si spomenuli na nebohú sr. Klaudiu, ktorá v tomto Exercičnom dome počas týždňa dobrovoľne vypomáhala v sakristii.  

    Po modlitbe sme si prečítali účinky vody sv. Ignáca z Loyoly zakladateľa rehole jezuitov a napili sme sa z nej. Dozvedeli sme sa, že veriaci Katolíckej cirkvi ju začali používať krátko po smrti sv. Ignáca a takmer 450 rokov prináša ľuďom rôzne milosti.

    Pri odchode sme stretli  kňaza pátra Proxa, ktorý pôsobí na misiách v Čechách. Trocha nám porozprával o svojej misii a dal nám kňazské požehnanie. Späť do zariadenia sme sa vrátili plné energie, obohatené o pekné zážitky a čo je hlavné, s pokojom v duši.

 
Mária Sabolová12

  20. júl bol pre nás všetkých v Dome sv. Jozefa výnimočný, nakoľko sa naša prijímateľka, Mária Kvasnicová, sestra Malvína CJ dožila krásnych 100 rokov.
 
  Nebo začínalo s oslavou už skoro ráno, a to hrmením pred prichádzajúcim dažďom😊. Bolo to symbolické, akoby vysielalo salvy a prúd milostí na začiatok tohoto veľkého dňa. Naše radujúce spoločenstvo obohatili svojou prítomnosťou sestra Agnesa Jenčíková , provinciálna predstavená Slovenskej provincie CJ a štatutár zariadenia, a tiež sestra Archanjela Biathová CJ. Ráno sme pri slávnostnej sv. omši ďakovali za požehnané roky života našej jubilantky, za jej tichú, činorodú a usmievavú prítomnosť medzi nami. Nasledovali gratulácie, spevy a agapé pri spoločnom stretnutí, plného radosti, vďaky a spomienok.
 
   22. júla, v deň rehoľných menín sestry Malvíny, radosť z dožitého jubilea pokračovala oslavou s príbuznými: s rodnými sestrami Františkou, Annou, Karolínou a synovcom Miroslavom. Znovu sa celý deň niesol v duchu srdečnosti a vďačnosti za možnosť stretnutia.
 
    Vďaka ti, dobrý Bože, za sestru Malvínu, za tento krásny dar, ktorý si daroval nášmu spoločenstvu v Dome sv. Jozefa a nám, sestrám Congregtio Jesu.

Svätá omša, slávnostné raňajky a obed / fotogaléria /
Oslava v rehoľnom spoločenstve / fotogaléria /
Oslava s príbuznými / fotogaléria /12

    V rámci našej pravidelnej aktivity „Poznávame Prešov“  sme sa v utorok 18.7. vybrali na návštevu gréckokatolíckej katedrály Narodenia Jána Krstiteľa v Prešove. Toto miesto sme nevyberali náhodou. V tento deň sme si pripomínali „narodenie pre nebo“ blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, ktorý bol biskupom v Prešove.
 
  Gréckokatolícka cirkev bola v socialistickom režime na Slovensku obzvlášť prenasledovaná a jej pastieri – biskupi boli väznení a mučení. Telo blahoslaveného mučeníka Gojdiča leží zabalzamované práve v prešovskej katedrále. Preto sa 10 našich prijímateliek rozhodlo uctiť si jeho pamiatku.
 
   V katedrále nás sprevádzal miestny farár o. Galajda. Priblížil nám históriu nielen katedrály, ale aj samotnej gréckokatolíckej cirkvi v kontexte miestneho politického a náboženského vývoja. Dozvedeli sme sa viac o členení priestoru kostola, o význame jednotlivých ikon a symbolov. V katedrále sa nachádza aj vzácna kópia tzv. Turínskeho plátna, ktoré dostala cirkev do daru práve za znášanie prenasledovania.  
 
  Naše prijímateľky počúvali výklad s veľkým záujmom. Viacerým z nich je gréckokatolícka cirkev a liturgia blízka, mnohé aj pochádzajú z gréckokatolíckych rodín. Cestou späť z exkurzie sme sa rozprávali, čo nové sa dozvedeli a vyjadrovali vďačnosť za sprostredkovanie tohto v prvom rade duchovného, aj kultúrneho zážitku.

    
    12

     Vo štvrtok 27. júna sa šesť našich prijímateliek – rehoľných sestier, podujalo urobiť si púť do neďalekej dedinky Malá Vieska. Dôvodov bolo hneď niekoľko: okrem toho, že sestry rady navštevujú miesta mariánskej úcty, pripadal na ten deň aj sviatok Matky ustavičnej pomoci.
 
    Do Kostola Narodenia Panny Márie nás ťahala aj túžba uctiť si ikonu Bohorodičky, ktorá koncom 17. storočia údajne slzila. Odpisy tejto ikony sú na svete len 4 a jedna z nich sa nachádza v Dóme sv. Štefana vo Viedni. V Malej Vieske nás čakal pán kurátor aj s pani manželkou, ktorí nám kostol otvorili a ochotne nám porozprávali o histórii, ale aj súčasnej situácii pútnického miesta. Dozvedeli sme sa aj legendu, prečo je kostol postavený nie v centre dediny, ale až na kopci za dedinou. Podľa tradície pred začatím stavebných prác zo dňa na deň zmizol materiál na stavbu kostola z centra dediny a objavili ho až na kopci. To bolo znamením, že kostol má stáť tu. Počas dvoch hodín, ktoré sme na tomto pokojnom mieste uprostred prírody strávili, sme si spoločne zaspievali mariánske piesne a pomodlili sa radostný ruženec.  Pri poslednej „rozlúčkovej“ piesni bol pán kurátor dojatý až k slzám, povedal: „Túto spievala moja mama, ...ako ste vedeli, že je to moja obľúbená?“ Sestry mali veľkú radosť, že mohli spevom potešiť aj druhých. Z pútnického miesta sme si okrem krásneho duchovného aj spoločenského zážitku odnášali aj krátku monografiu o Malej Vieske. A na záver zaujímavosť: napriek nepriaznivej predpovedi počasia sme sa odhodlali na cestu, v čase nášho odchodu sa začalo vyčasovať po daždi a príjemné počasie nás sprevádzalo celé doobedie. No 5 minút po našom návrate domov sa opäť  spustil ohromný lejak. Názor si môže utvoriť každý sám, ale my sme presvedčené, že nám takto dopriala Matka ustavičnej pomoci.

  
    12

V utorok 20.6.2023 sme vzužili príjemné počasie a zúčastnili sme sa púte do Ružencovej záhrady pri kostole Kráľovnej pokoja v Prešove. Už na začiatku cesty nás sprevádzala príjemná atmosféra  a dobrá nálada. Naše prijímateľky sa veľmi tešili na túto aktivitu. Hneď na začiatku záhrady nás zaujal kríž a krížová cesta po oboch stranách chodníka, pri ktorej sme strávili čas  rozjímaním o zastaveniach. Na konci záhrady bola umiestnená socha Ružencovej Panny Márie so všetkými štyrmi modlitbami ruženca. Pri Panne Márií sme sa s prijímateľkami pomodlili svätý ruženec, občerstvili vodou, pozdieľali sme sa o dojmoch, pospomínali na rôzne zážitky zo života. Takto duchovne naplnené sme sa šťastne vrátili do zariadenia.

    
12

Prijímatelia v našom zariadení sa každoročne pripravujú na slávenie sviatku Zoslania Ducha Svätého, ktorým sa zakončuje veľkonočné obdobie. Stalo sa už tradíciou, že pri tejto príležitosti každý v zariadení, od príjímateľov po zamestnancov, dostáva symbolický výrobok s označením daru a ovocia Ducha Svätého.
Po minulé roky takýmito výrobkami boli napríklad malé papierové holubičky, pierka, obáločky... Tento rok sme sa rozhodli vyrobiť symbolické papierové sviečky. Naše aktívne prijímateľky vyrobili z toaletných roliek a krepového papiera 70 sviečok. Tie boli následne na nedeľu Zoslania Ducha Svätého použité ako dekorácia pri slávnostnom obede. Každý obyvateľ a zamestnanec Domu sv. Jozefa si našiel pri svojom tanieri svoj „dar a ovocie“ , napísané na sviečkach. Všetci sa sviečkam potešili a navzájom sa zaujímali, kto aký dar a ovocie dostal. Aktivita rozprúdila živú debatu o daroch a čnostiach, tiež o predsavzatiach a osobných cieľoch.

   12

Pre väčšinu našich prijímateliek nie je Prešov rodným mestom. Aj preto jedna z našich obľúbených aktivít nesie názov „Poznávame Prešov“. Vo štvrtok 11. mája sme sa rozhodli spoznať a navštíviť významnú vedecko-vzdelávaciu inštitúciu - Prešovskú hvezdáreň a planetárium na Dilongovej ulici. Jedenásť prijímateliek v sprievode troch pracovníčok sociálneho úseku sa spoločne po raňajkách odviezli k neďalekej budove, ktorá tvarom pripomína „UFO“.
Vo vstupných priestoroch hvezdárne sme si najprv pozreli výstavu zobrazujúcu rôzne technické zariadenia, modely planét, ale aj meteority a vzácne kamene. Prijímateľky obzvlášť zaujala nástenka s kresbami detí z umeleckej školy, ktoré zachytávajú vesmír ich očami.
Po prehliadke výstavy sme sa pohodlne usadili do kresiel planetária. Z bohatého programu sme si vybrali premietanie s názvom „Mytológia a hviezdna obloha“. Dozvedeli sme sa viac o najznámejších súhvezdiach a vypočuli sme si rozprávanie o antických mytologických predstavách, ktoré sa k nim viažu. Po premietaní mohli prijímateľky klásť  doplňujúce otázky, na ktoré im odborný zamestnanec hvezdárne ochotne odpovedal. Výlet sme zakončili spoločnou fotografiou.
 
         12

Trávenie času na čerstvom vzduchu je pre zdravie človeka dôležité. Naše prijímateľky sa veľmi rady zúčastňujú prechádzok, ktoré sa realizujú v každom jarnom a letnom období.
Preto, po studenej zime a upršanom počasí, sme sa s prijímateľkami rozhodli začiatkom mesiaca máj ísť na Prvomájovú prechádzku po Kmeťovom stromoradí. Mali sme možnosť spoločne sa tešiť zo spevu vtáčikov, rozkvitajúcich kvetov a stromov, spojenú s vôňou kvitnúcej lipy.  V priebehu prechádzky sme si urobili prestávky, kde si prijímateľky oddýchli na lavičke. Čas sme si spríjemnili peknou pesničkou pod vedením p. Novákovej a p. Ščasnej. Pri návrate sme sa posilnili sladkým cukríkom od s. Miriam. Aj krátka chvíľa strávená na čerstvom vzduchu a slniečku prispela k zlepšeniu nálady a prijímateľky sa vracali do zariadenia usmiate a dobre naladené.

 12

Pre prijímateľky v Dome sv. Jozefa je obzvlášť dôležitý duchovný život. Preto sa na najväčšie sviatky liturgického roka – Veľkú noc – veľmi tešia a prípravám venujú osobitú pozornosť. To sa odzrkadlilo aj v ponuke našich aktivít v pôstnom období:  častejšie sme počúvali zamyslenia k evanjeliu, rozprávali sme sa o modlitbe, pripravovali sme sa na sviatosť zmierenia... .  No postupne sme začínali aj s prípravami veľkonočnej výzdoby. Prijímateľky maľovali vajíčka a kombinovanou technikou papiera a vlny vyrábali kuriatka. Tak sa zapojili do skrášľovania svojich izieb, ale aj spoločných priestorov.
Vo Veľkom týždni si prijímateľky na kamene o veľkosti dlane maľovali obraz Kalvárie a tak sa viac naladili na  prežívanie udalostí veľkonočného trojdnia.

Od Zeleného štvrtka do Veľkonočnej nedele mali prijímateľky možnosť zúčastniť sa príslušných obradov a modlitieb v kaplnke Domu sv. Jozefa. Slávením ich po celý čas duchovne sprevádzal jezuita páter Jozef Šuppa.
  

12

Tak ako po iné roky, ani toho roku nás Mikuláš neobišiel. Asi počul ako horlivo sme nacvičovali piesne k jeho príchodu pod vedením sestry Metodie a sestry Jozefky, tak nás nechcel sklamať. A prišiel v celej paráde 5. decembra 2022, aj s dvoma anjelmi. Dokonca jeden anjel sa zatúlal až zo zahraničia /sr. Eva/. Druhý anjel tiež so sociálnym cítením pani Monika/naša zamestnankyňa/. Zdá sa, že aj v nebi ide mechanizácia dopredu.  
Už žiadne nosenie darčekov v rukách, ale na vozíku, pekne vyzdobenom. Mikuláš bol veľmi osobný, každému odovzdal darček s príhovorom a požehnaním. Na túto príležitosť sa pripravili aj naše civilné klientky. Pani Murinová poctila Mikuláša básňou a MUDr. Bandová pekným poďakovaním za všetko. Neobišiel ani tie, ktoré sa nemohli zúčastniť osobne v jedálni. Sestra Amália reagovala na balíček jej typickým spôsobom: rozdeľte ho deťom. Aj tu platia slová: “Čo sa za mlada naučíš, na starosť akoby si to našiel“! Ďakujeme sv. Mikulášovi, že nás učí láske, ktorá dáva nezištne !
12

Originálne! Lebo Boh je vo svojej láske vždy neúnavne originálny.

 
V čase Vianoc ešte viac. Prišiel ako malé, slabé Dieťa, ale tento náš „pokorný Boh“ je jedinou cestou k nášmu šťastiu, tomu na tomto svete, ale aj v tom budúcom. Jeho štedrá láska, ktorá sa prejavuje každý deň „milosť za milosťou“ sa prejavila aj vo zvýšenej miere v obdarovaní počas Vianoc: „darček za darčekom“ /cez projekt: Koľko lásky sa vojde do krabice od topánok./ V modlitbe prosíme za všetkých darcov! Aj tento rok sme začínali so štedrou večerou s našimi najviac chorými. Počas naživo spievaných kolied mali večeru. Kiež dovolíme tomuto štedrému Darcovi rásť v nás „deň za dňom“ k plnosti Kristovho vzrastu...Sestry z Domu sv.Jozefa
12


Fašiangové dni a príprava na tohtoročné pôstne obdobie sa v Dome sv. Jozefa niesli v atmosfére súdržnosti a spolupatričnosti. V pondelok 20. februára, dva dni pred Popolcovou stredou sme spolu s prijímateľkami pripravili fašiangovú pochúťku: ovocno-smotanové poháre, pričom každý priložil ruku k dielu. Počúvali sme pri tom ľudové piesne a rozprávali sa. V utorok 21.2. sa náš veselý kruh rozšíril o viaceré prijímateľky. V tomto spoločenstve takmer 20 žien sme si pochutili na smotanových pohároch a zaspievali piesne, ľudové aj náboženské. „Túto nás naučil otec a túto sme spievali v zbore.“,  spomínali prijímateľky pri niektorých piesňach na svoje detstvo. Okrem piesní sme sa dobre nasmiali aj na príhodách zo života, ktoré nám v dobrej nálade spontánne prichádzali na myseľ.
 
V druhej časti stretnutia sme sa venovali téme blížiaceho sa pôstneho obdobia. Prijímateľky sme pozvali na „Cestu do Jeruzalema“ – tak sme nazvali spoločnú pôstnu aktivitu, počas ktorej sa počas 40 dní budeme navzájom modliť za naše potreby a úmysly. Táto aktivita vytvorila príležitosť na zdieľanie radostí, ale aj starostí a na prehĺbenie dôvery medzi sebou. „Navzájom si neste bremená.“, pripomenula jedna z prijímateliek na záver stretnutia, a tak vystihla spôsob, akým chceme prežívať nadchádzajúce pôstne obdobie.    

Fašiangové posedenie vytvorilo priestor pre radostné a pohodové stretnutie, zachovanie tradičného zvyku fašiangovej zábavy a vzájomne sa inšpirovanie v osobných pôstnych predsavzatiach.

ADRESA

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov

IČO: 00587150
DIČ:: 2020835322

e-mail: domsvjozefa@gmail.com
tel.: 051/74 62 905 - kancelária
tel.: 051/74 62 919 - sociálny úsek
Dodržiavame zásady GDPR
Vytvorené WebSite X5
Návrat na obsah