Aktivity podrobne - Dom sv. Jozefa - Congregatio Jesu, Slovenská provincia

Prejsť na obsah
Rob dobro a rob ho dobre.
Rob dobro a rob ho dobre.

Našim prijímateľom nie je cudzí ani šport, čo na pohybovej aktivite Buď Fit nám aj dokazujú. Výber cvičení sa odvíja od zdravotného stavu prijímateľov. V rámci spoločného cvičenia si všetci najprv  jednoduchými cvikmi rozhýbu jednotlivé časti tela. V ďalšej časti stretnutia sa už individuálne podľa vlastného výberu a možností rozhodnú využiť zariadenie nášho mini fitnes centra. K dispozícii majú napr. stacionárny bicykel, fit loptu, bežecký pás, rebriny, atď.12

Obľúbenou aktivitou sú tvorivé dielne, ktoré ponúkajú možnosť zrealizovať rôzne spoločné nápady. Cieľom tejto aktivity je podpora kreativity, fantázie, vzájomnej komunikácie, ale aj precvičovanie si jemnej motoriky a udržiavanie si určitých návykov a zručností. Prijímatelia maľujú, lepia, vyrábajú rôzne ozdoby a dekorácie. Takto spoločne strávený čas im prináša radosť a potešenie. Následne vlastnoručne vyrobenými výrobkami obdarovávajú svojich blízkych, známych alebo si nimi zdobia svoje izby. Počas tejto aktivity sa vytvára priestor pre rôzne debaty, pri ktorých si prítomní veľmi radi zaspomínajú na staré časy.12Pod týmto názvom sa skrýva spoločné sledovanie vybraných filmov. Naši prijímatelia radi pozerajú  životné príbehy, zvlášť filmy natočené na základe skutočných udalostí. Pri svojom výbere uprednostňujú  duchovnú tematiku.

Cieľom spoločného stretnutia je sprostredkovať prijímateľom zážitok návštevy rôznych miest a krajín, zoznámenie sa so životmi zaujímavých a inšpiratívnych ľudí. Súčasťou tejto aktivity zvykne byť aj moderovaná diskusia.12Pod týmto názvom aktivity sa skrýva stretávanie našich prijímateľov pri spoločnom čítaní kníh. Vďaka novým príbehom počúvajúci prežívajú zaujímavé a inšpiratívne životy mnohých doteraz neznámych hrdinov, ktorých konanie je podnetom k vedeniu rozhovorov, hľadaniu iných pohľadov na životné udalosti. Túto aktivitu realizujeme skupinovo v našej spoločenskej miestnosti, ale aj individuálne na izbách s jednotlivými prijímateľmi. Siahame nielen do fondu slovenskej literatúry, ale blízki sú nám aj svetoví autori, ako napr. Bjornson, Dostojevskij a Tolstoj.12Spoločenské hry sú obľúbenou formou zábavy. Prostredníctvom nich si  naši prijímatelia aktívne a neformálne udržiavajú schopnosť vzájomnej  komunikácie a empatie.  Povzbudzujú sa navzájom a tešia sa z víťazstva. Hrami si prijímatelia precvičujú nielen pamäť, bystrosť, sústredenie, kombinačné schopností, ale riešia aj jednoduché matematické úlohy. K najobľúbenejším spoločenským hrám patria: Cesta do Betlehema, Člověče nezlob se a Alias Párty.

12Týždeň Márie Wardovej, zakladateľky Congregatio Jesu, začína 23. januára a končí 30. januára. Tohto roku prijímatelia chceli, aby tento týždeň bol niečím výnimočný. Rozhodli sa prispieť svojou kreativitou k výzdobe zariadenia. Vyrobili slnečnice z krepového a hodvábneho papiera, obľúbené kvety tejto historickej osobnosti. Takto prijímatelia aktívne prispeli k vytvoreniu slávnostnej atmosféry počas týchto, pre sestry Congregatio Jesu dôležitých dní.ADRESA

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov

IČO: 00587150
DIČ:: 2020835322

e-mail: domsvjozefa@gmail.com
tel.: 051/74 62 905 - kancelária
tel.: 051/74 62 919 - sociálny úsek
Dodržiavame zásady GDPR
Vytvorené WebSite X5
Návrat na obsah