Dom sv. Jozefa - Congregatio Jesu, Slovenská provincia

Prejsť na obsah
Rob dobro a rob ho dobre.
Rob dobro a rob ho dobre.
web counter

Dom sv. Jozefa zriadila Slovenská provincia sestier Congregatio Jesu v roku 2004. Naša inštitúcia je zariadením rodinného typu. Jeho cieľom je ponúknuť domov všetkým, ktorí túžia prežiť svoju starobu alebo iný náročnejší úsek svojho života plnohodnotne a zmysluplne, v kruhu rehoľných sestier, ktoré tvoria miestnu komunitu. Inšpirované myšlienkou zakladateľky Congregatio Jesu Márie Wardovej: „Rob dobro a rob ho dobre.“ zdieľame kresťanské hodnoty v každodennom živote a slúžime Kristovi v najzraniteľnejších, a to ľudsky, odborne a profesionálne. Usilujeme sa spoločne vytvoriť atmosféru vzájomnej úcty, rešpektu a prijatia, s akceptovaním jedinečnosti životného príbehu a aktuálnych potrieb každého prijímateľa sociálnych služieb. Snažíme sa o zachovanie sociálneho statusu a najvyššej miery sebestačnosti každého prijímateľa, s možnosťou aktívne sa podieľať na spoluvytváraní spoločenstva; to všetko v priateľskej spolupráci so širšou komunitou rodinných príslušníkov, našich spolupracovníkov a podporovateľov.

ADRESA

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov

IČO: 00587150
DIČ:: 2020835322

e-mail: domsvjozefa@gmail.com
tel.: 051/74 62 905 - kancelária
tel.: 051/74 62 919 - sociálny úsek
Dodržiavame zásady GDPR
Vytvorené WebSite X5
Návrat na obsah